บริการทำวุฒิการศึกษาราคาถูก

  • ทำวุฒิในระบบเริ่มต้นสีพันห้าร้อยบาท
  • ทำเอกสารทุกชนิดเริ่มต้นร้อยห้าสิบบาท
  • ทำใบขับขี่และบัตรประชาชนเริ่มน้ตนสามพันห้าร้อยบาท


รายละเอียดในการทำเอกสารต้องใช้อะไรบ้าง !

  • ทำวุฒิ

ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประชาชน ชื่อสกุลบิดามารดา ต้องการวุฒิชั้นไหน จบปีอะไร รูปถ่าย

  • ทำใบขับขี่ปลอม

ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชน รูปถ่าย

  • ทำบัตรประชาชน

แจ้งชื่อสกุลและอายุที่ต้องการ รูปถ่าย
สามารถผ่อนชำระค่าบริการ

  • ทำวุฒิผ่อนศูนย์เปอร์เซ็น
  • แบ่งชำระได้สูงสุดสิบสองงวด
  • อยากซื้อวุฒิแต่ไม่มีบัตรเครดิต ผ่อนได้เหมือนกัน

ชำระเงินด้วย PayPal หรือบัตรเดบิต/เครดิต

บล็อกของฉัน