บริการทำวุฒิการศึกษาราคาถูก

 • ทำวุฒิในระบบเริ่มต้นสีพันห้าร้อยบาท
 • ทำเอกสารทุกชนิดเริ่มต้นร้อยห้าสิบบาท
 • ทำใบขับขี่และบัตรประชาชนเริ่มน้ตนสามพันห้าร้อยบาท


image1
อย่าให้กระดาษใบเดียวปิดกั้นอาชีพที่ใฝ่ฝัน วุฒิแท้ในวันเดียว

สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจซื้อวุฒิหรือสั่งทำเอกสารสำหรับใช้ทั้งในราชการและเอกชน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไอดีไลน์ @mulniti หรือคลิ้ก


รายละเอียดในการทำเอกสารต้องใช้อะไรบ้าง !

ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประชาชน ชื่อสกุลบิดามารดา ต้องการวุฒิชั้นไหน จบปีอะไร รูปถ่าย

ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชน รูปถ่าย

 • ทำบัตรประชาชน

แจ้งชื่อสกุลและอายุที่ต้องการ รูปถ่าย


ไม่มีวุฒิเลยสามารถทำป.ตรีได้เลยไหม ?

ทำได้ครับ ! เราสามารถออกวุฒิให้ได้ตั้งแต่อนุบาลยันปริญญาตรี ลูกค้าชำระเพียงแค่ 7,000บ. เท่านั้น

โดยเอกสารที่จะได้รับเมื่อทำวุฒิป.ตรี

 • ทรานสคริป
 • ใบรับรอง
 • ใบปริญญา ( มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม )
 • ปก ( มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม )
 • รูปรับปริญญา ( มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม )

ไม่อยากเสี่ยงชำระเงินก่อนเห็นตัวอย่างงานได้ไหม ?

ไม่ใช่ปัญหาครับ ! ทางเราไม่เก็บมัดจำใดๆทั้งสิ้นก่อนที่ลูกค้าจะเห็นตัวอย่างงานของท่านเอง โดยจะมีการส่งตัวอย่างงานภายในหนึ่งวันหลังจากที่ลูกค้าได้ส่งเอกสารในการทำวุฒิครบถ้วน

โดยเอกสารประกอบการทำวุฒิมีดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ( หากมี )
 • วุฒิเดิม ( หากมี )
 • รูปถ่ายหน้าตรงชุดขาวพื้นหลังสีน้ำเงิน
สามารถผ่อนชำระค่าบริการ

 • ทำวุฒิผ่อนศูนย์เปอร์เซ็น
 • แบ่งชำระได้สูงสุดสิบสองงวด
 • อยากซื้อวุฒิแต่ไม่มีบัตรเครดิต ผ่อนได้เหมือนกัน

ชำระเงินด้วย PayPal หรือบัตรเดบิต/เครดิต

บล็อกของฉัน